Az úszás története Sopronban

 

A soproni úszósport eredete az 1920 – as évek közepéig vezethető vissza. Ekkor három uszoda is működött a városban – Lőver - , Sport -, Nagyuszoda -. A műugrás mellett úszó és vízilabda szakosztály is működött a Soproni Úszó Egylet ( SÚE ) keretein belül.

A II. Világháború pusztítása felmérhetetlen károkat okozott, és a romokból kellett felépíteni a soproni úszósportot.

A Kisuszoda rendbetétele után azonnal megindulhatott a munka, így a PUES 1946. júliusi közgyűlésén már a soproni úszóélet újraindulásáról számolhattak be a résztvevők.

A politikai viharban feloszlatták a Pannónia Úszó Egyesület Sopron ( PUES ) - t , majd később 1947 - ben újjá alakították Soproni Úszó Egyesület ( SÚE ) néven. Eközben tovább javultak a körülmények az újjáépült sportuszodával, amit villany világítással is elláttak, s így rangos versenyeket is tudtak rendezni. A soproni úszó vezetés az eredményekre való törekvés mellett a városi úszó élet helyreállítására, az utánpótlás-nevelésre fektetett nagy hangsúlyt.

Az 50 - es években az államosítások következtében új egyesületek alakultak, a régiek új neveket kaptak: SFAC, LOKOMOTIV, SOPRONI DOLGOZÓK SE        ( a régi SÚE ).

A soproni úszás büszke lehet arra, hogy Temes ( Tuider ) Judit aki Sopronból indult - de már budapesti egyesületének színeiben - az 1952 - es helsinki olimpián Olimpiai Bajnok lett. Nevéhez számtalan világ- és európa - csúcs fűződött, emellett a Magyarország Örökös Úszóbajnoka cím birtokosa is.

Az 50 - es évek közepétől ismét megszűntek, s alakultak egyesületek ( Soproni Lokomotív - Soproni Törekvés, SÚSE ). Ezen időszak alatt Vécsei Vilmos, Bérczi Jenő és Hauer Antal foglalkozott a fiatalokkal.

Az 56 - os viharokban a soproni úszók jelentős része külföldre távozott. Akik itthon maradtak szorgalmazták egy új uszoda építését, ami nem következett be, sőt a gazda nélkül maradt létesítmény egyre rosszabb állapotba került.

Dr. Arszin Milkós és Landl Róbert vezetésével szinte a nulláról kellett elkezdeni az úszósport újjászervezését.

A 60 -as évek közepére olyan helyzetbe kerültek, hogy reményük sem maradhatott, hogy az országos rendszerbe bekapcsolódhassanak, mivel uszoda nélkül ez nem volt lehetséges. Ott edzettek ahol tudtak ( Petőháza, Tómalom, Győr, Szombathely ), versenyzési lehetőség szinte nem volt.  1974 – ben a GYESEV megszüntette támogatását és az egyesület feloszlott.

 

Sopron város polgárai és a sporttársadalom határozottan követelték a 70 - es évek elején egy Fedett Uszoda felépítését. Az átadást Sopron város 700 éves évfordulójára tervezték. Az uszoda építés gondolatának felmerülésekor az SVSE úszó szakosztálya elkezdte az utánpótlás szervezését.

1977 novemberében átadták az uszodát a lakosság nagy örömére. Megalakították a Városi Úszó Szövetséget. Az uszoda átadása után elkezdődött a munka a Városi Sportiskola úszó szakosztályában, s így minden remény megvolt a soproni úszósport újjáéledésére. Jó körülmények között folyhatott a tömeges és kötelező úszásoktatás és az utánpótlás nevelés.

1978 - ban megalakult a Soproni SE ( SSE ) úszó szakosztálya. 1978 - 1987 - ig terjedő időszakban kisebb zökkenőkkel (elsősorban a gyakran előforduló edzőváltások miatt) fejlődött tovább a soproni úszósport.

A Városi Szövetség - élén Varjú Sándorral - és a Soproni SE  is mindent elkövettek azért, hogy a soproni úszósport régi hírnevéhez híven, megfelelően működjön és szerepeljen. Egyre több versenyt rendeztek újra Sopronban .

Kiemelkedő rendezvénye egyesületünknek a Dr. Csik Ferenc Emlékverseny, amely 1979 óta kerül megrendezésre. E rendezvény a szervezők és a támogatók legnagyobb örömére  sok csapatot valamint versenyzőt vonz városunkba.

2004 – ben már 29. alkalommal kerül megrendezésre az országosan is nagy népszerűségnek örvendő verseny !

1987 és 1989 - ben a vezetők között támadt nézeteltérések és egyéb okok miatt ismét nehéz helyzetbe került a sportág. A legtöbb úszó abbahagyta az úszást. E nehéz helyzetben Farkasné Tamás Anikó, aki addig is nagy érdemeket szerzett az utánpótlás nevelésében megpróbálta megoldani a lehetetlennek látszó gondokat. Igaz, kevesebb létszámmal és gyengébb eredményekkel, de életben tartották az SSE úszó szakosztályát. A legfőbb kérdést, az új edző beállítását, csak 1989 elejére sikerült megoldani László Frigyes személyében. Ismét csaknem az alapokról kellet kezdeni a munkát. Az új vezetés a sportág fejlesztése, előrelépése érdekében Dr. Kondákor Ferenc irányításával 1989 - ben létrehozta a Soproni Úszók Baráti Körét.

1990 - ben László Frigyes alapítvány tevő révén létrejött a Dr. Csik Ferenc Alapítvány, mely kiegészülve a Soproni Úszók Baráti Körének segítéségével, továbbá a szponzorok hathatós támogatásával további lehetőségek nyíltak meg az úszók előtt, amit korosztályos Országos és Vidék bajnoki győzelmek, valamint értékes helyezések elérésével háláltak meg a versenyzők.

1991 - től a Soproni Sportiskola keretei között folytatták munkájukat az úszók. 

A versenyzők felkészítése mellett a szakosztály fő feladata a város óvodai és részben iskolai úszásoktatásának szervezése és lebonyolítása volt.

2000 - től  a  Soproni Sportiskola Úszószakosztálya  Soproni Úszók Baráti Köre Sportegyesület ( Soproni ÚBKSE ) néven tevékenykedik tovább.   Egyesületünk további talpon maradásához a szorgalmas, következetes munkán és eredményességen túl továbbra is szükséges az önkormányzat hathatós támogatása, valamint a Dr. Csik Ferenc Alapítvány, a szponzorok és nem utolsósorban a szülők önzetlen segítsége.